Bỏ qua nội dung chính

Quỹ cộng đồng xổ số quốc gia

Truy cập trang web

Theo dõi

Giải thưởng quỹ cộng đồng xổ số quốc gia tài trợ cho các dự án và hoạt động do người dân lãnh đạo giúp cộng đồng phát triển mạnh.


Được tài trợ bởi những người chơi xổ số quốc gia, Quỹ Cộng đồng Xổ số Quốc gia hỗ trợ các tổ chức từ thiện, các nhóm cộng đồng và những người có ý tưởng tuyệt vời - địa số minh ngọc phương hoặc quốc gia, lớn hay nhỏ.Nó cũng mang mọi người và các nhóm lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và thử những cách làm việc mới.


Tổ chức tài trợ cho các dự án trên khắp nước Anh, Bắc Ireland, Wales và Scotland, với các nhân viên tài trợ làm việc với các dự án và cộng đồng để phát triển ý tile ca cuoc bong da hom nay tưởng và cơ hội cho phép mọi người làm việc cùng nhau.


Tìm hiểu thêm về Quỹ Cộng đồng Xổ số Quốc gia trên trang web của họ www.tnlcommunityfund.org.uk.

Prosiectau A Ariennir

Khám phá các dự án khác