Bỏ qua nội dung chính

Tài trợ cho các nguyên nhân tốt trên khắp Vương quốc Anh

Bạn đã giúp tăng hơn 43 tỷ bảng cho hơn 635.000 dự án, nhấp vào bản đồ bên dưới để xem tuyển chọn các dự án do xổ số quốc gia trong khu vực đó.

Để xem danh sách đầy đủ các dự án được tài trợ bằng xổ số quốc gia tuyệt vời, bấm vào đây

Khám phá các dự án gần bạn

hoặc