Bỏ qua nội dung chính

Thể dục dụng cụ thử ... Taekwondo

Chúng tôi đã thách thức vận động viên thể dục dụng cụ và vận world cup 2022 việt nam động viên đồng Olympic đã nghỉ hưu Nile Wilson chỉ tham gia một số môn thể thao mà người chơi xổ số quốc gia đã giúp tài trợ bằng cách thử các buổi tập với một số hy vọng Olympic trong tương lai của chúng tôi!

Để khởi de hôm nay động loạt phim, Nile thử Taekwondo tại Trung tâm Taekwondo quốc gia ở Manchester, nhưng Nile có cơ hội chiến đấu chống lại hai chuyên gia, Jordyn và Caden không?

Không ai làm nhiều hơn để hỗ trợ các vận động viên lịch vong loai world cup 2022 Olympic và Paralympic của chúng tôi hơn những người chơi xổ số quốc gia, những người tăng khoảng 36 triệu bảng mỗi tuần vì những lý do chính đáng bao gồm cơ sở và thể thao ưu tú.