Bỏ qua nội dung chính

Phân phối tiền

Tiền quyên góp bởi những người dem lo xo lien achơi xổ số quốc gia được quyên góp cho những lý do chính đáng thông qua 12 nhà phân phối được liệt kê dưới đây. Họ và đảm bảo tiền đi chính xác ở lin vao bong nơi mà nó cần trên khắp Vương quốc Anh.