choi fifa 4 Bỏ qua nội dung chính

Trò chơi mùa đông Bắc Kinh

Người chơi xổ tt esportssố quốc gia giúp tài trợ cho hơn 1.000 vận động viên cho phép họ đào tạo toàn thời gian, có quyền truy cập vào các huấn luyện viên giỏi nhất thế giới và được hưởng lợi từ công nghệ tiên phong, khoa học và hỗ trợ y tế. Tài trợ này rất quan trọng khi các vận động viên nhìn về phía trước Thế vận hội Mùa đông Olympic và Paralympic ở Bắc Kinh năm 2022.

Khám phá câu chuyện của họ.

Cơ sở đến vinh quang - những người Paralympian mùa đông Bắc Kinh

Khám phá cách các vận động viên Paralympic hàng đầu đi từ đầu sự nghiệp đến vinh quang bục giảng.

Cơ sở đến vinh quang - Olympian mùa đông Bắc Kinh

Tìm hiểu làm thế nào các vận động viên hàng đầu đã đi từ khi bắt đầu sự nghiệp đến vinh quang bục giảng.

Một người đàn ông (Dave Ryding) trượt tuyết Slalom trong một cuộc thi.

Tất cả các lý do chính đáng