Bỏ qua nội dung chính

Giải thưởng Xổ số Quốc gia 2022

Đề cử cho Giải thưởng Xổ số Quốc gia 2022 hiện đã đóng cửa, một lời cảm ơn lớn đến tất cả những người đã đề cử. Xem ra cho vận động viên của cuộc bỏ phiếu của năm vào tháng 8 và dự án của dự án năm vào tháng Chín. Tất cả các kết quả sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

2021 người chiến thắng