B? qua n?i dung chnh

Gi?i th??ng X? s? Qu?c gia 2022

?? c? cho Gi?i th??ng X? s? Qu?c gia n?m 2022 hi?n ?? ?ng c?a, m?t l?i c?m ?n r?t l?n cho t?t c? nh?ng ng??i ?? g?i cc m?c c?a h?. H?y ?? m?t ??n cu?c b? phi?u c?a v?n ??ng vin c?a n?m vo thng 8 v d? n c?a n?m phi?u b?u vo thng Chn. T?t c? cc k?t qu? s? ???c ??a ra vo cu?i n?m nay.

2021 ng??i chi?n th?ng